מאמרים - שניר נפתלי ושות’ עורכי דין לעינייני משפחה וירושה
2 במאי 2019

שלום בית ולחילופין גירושין

תביעת שלום בית מוגשת בדרך כלל, על ידי אחד מבני הזוג במצב בו בין בני זוג נוצר קונפליקט והנישואין עלו על שרטון ובני הזוג או אחד מהם אינו בטוח כי הגיע הסוף לנישואין וכי ניתן […]
2 במאי 2019

הסכם יחסי ממון

הסכמי יחסי ממון בין בני הזוג הינם אחת הדרכים ליצירת ביטחון עבור כל זוג המבקש לשמור על זכויותיו למקרה של פירוד, כך שלא יהיה צורך בהליכים משפטיים נוספים אם יחליטו בני הזוג להיפרד. הסכמי יחסי […]
2 במאי 2019

תביעת נזיקין בין בני זוג

בהתאם לחוק דיני הנזיקין יכולים צדדים לתבוע בגין עוולות בתחומים רבים בין היתר בגין תקיפה גופנית ונפשית, בגידה ונטישה, הזנחה, פגיעה בפרטיות ואוטונומיה, סרבנות גט, נזק נפשי לניזוק משני, גירוש אישה בעל כורחה, הסתרת מצב […]
2 במאי 2019

הסדר רכוש

המחלוקת המרכזית בהליך הגירושין נסובה בעיקרה על עניין הרכוש. התא המשפחתי מהווה, לרוב, יחידה כלכלית נכבדה, כאשר במקרים רבים כוללת יחידה זו דירת מגורים, רכב, חסכונות ולעתים נכסים עסקיים, נכסי מקרקעין וממון רב. ההלכות הקיימות […]
2 במאי 2019

גירושין

תביעות בענייני גירושין הינם עניין של מעמד אישי, ולכן יידונו בפני בית הדין הרבני, תביעות בענייני גירושין כוללות : הליכי גירושין, תביעות הנוגעות להפרת הסכם גירושין ואינם כוללות תביעה לאכיפת תניית שיפוי בהסכם הגירושין זאת […]
2 במאי 2019

משמורת

בעניין משמורת קובע חוק הכשרות המשפטית בסעיף 25, כי באין נסיבות מיוחדות, יורה בית-המשפט, כי ילדים עד גיל 6 יהיו אצל אימם, ומה הם נסיבות מיוחדות, נסיבות המסכנות בצורה ממשית את שלומו הנפשי ו/או הגופני […]
2 במאי 2019

הסדרי ראייה

בעניין הסדרי ראייה לרוב בית המשפט או בית הדין הפוסקים בדבר החזקת הילד, שואפים לצמצם ככל הניתן את הנזק שבפירוד הילד מאביו או מאמו, נזק הנובע מחוסר נוכחות דמותו של בן הזוג. לפיכך, עם קביעת […]
2 במאי 2019

מזונות ילדים

מזונות ילדים הינם באחריותו וחובתו של האב החייב לזון את ילדיו עד גיל 6 וזו היא חובה אבסולוטית החלה גם על האב אשר הינו חסר אמצעים. כאשר מגיע הילד לגיל 6 ועד גיל 15 מחויב […]
2 במאי 2019

הסכם גירושין

כאשר קיימת הסכמה בין צדדים להתגרש מתוך הסכמה הדדית, זכותם לממש זאת בכל עת, כאשר ביצוע ההסכמה בפועל לא כפוף לשום תנאי. לפיכך, בני זוג המעוניינים להתגרש מתוך הסכמה, אינם צריכים להוכיח קיומה של "עילת […]
2 במאי 2019

מזונות אישה

בהתאם לסעיף 2 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט-1959 הקובע, כי "אדם חייב במזונות בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו." חייב האיש במזונות אישתו עד לקבלת הגט אלא אם נשללה ממנה זכות זו. […]
2 במאי 2019

צוואות וירושות

חוק הירושה קובע שתי דרכי הורשה בלעדיות, לפיהן יחולק עזבונו של נפטר בין יורשיו : 1. ירושה על ידי צוואה – זכאי אדם להורות בחייו, בדרך של צוואה, מה ייעשה ברכושו לאחר מותו, מי יירש […]
2 במאי 2019

יישוב סכסוכים משפחתיים

יישוב סכסוכים משפחתיים בדרך הגישורית מבטיח לכל הצדדים למחלוקת את זכויותיהם, בלי בירוקרטיה, בלי פרוצדורה, בלי עורכי דין בעלויות גבוהות ובלי הוצאות מיותרות . יישוב סכסוך ע"י יועצים זוגיים, מגשרים ובעלי מקצוע נוספים המלווים להליך […]
26 במרץ 2019

מדור

הגדרת המושג מדור הינו – תשלום עבור מגוריו של הילד או מגורי האישה, שהינו חלק מתשלום המזונות המוטל על הבעל או האב . מדור ספציפי הינו – זכותה של אישה נשואה או אלמנה להמשיך לגור […]
26 במרץ 2019

כתובה

כתובה בבית הדין הרבני. במעמד הנישואין, חותם הבעל בנישואין דתיים של יהודים, על שטר כתובה. שטר זה מהווה התחייבות של הבעל לאישה. מטרתה של הכתובה היא – שלא תהא קלה בעניו להוציאה. בעל שבגד באשתו […]
26 במרץ 2019

ידועים בציבור

בשל התוצאות המשפטיות בנוגע לזכויות הנוצרות בעקבות חיים משותפים של בני זוג ללא נישואין המוגדרים "ידועים בציבור", נוהגים בני הזוג לערוך הסכם לחיים משותפים על מנת להגן על הרכוש שכל אחד מהם צבר במהלך חייו. […]
27 בינואר 2019

הסכם טרום נישואין

הסכם טרום נישואין עוסק בעיקר באפשרות סיום הנישואין במקרה של גירושין : לפי ההלכה, ביחס שלבני זוג המתחתנים כדת משה וישראל, גירושין תלויים בהסכמת הבעל והאישה לסידור גט, או בהתקיים עילה הלכתית המספיקה לכך, באכיפתו […]